PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, imatges, sons, codis i qualsevol altre material així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius són propietat de SOYO Interactive o de tercers que l’han autoritzat per a l’ús d’aquests continguts. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual.